Prace nad hasłem przyszłorocznych Dni Rodziny

Prace nad hasłem przyszłorocznych Dni Rodziny

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

6 listopada 2015r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie miało miejsce spotkanie Zespołu Programowego dotyczące XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Wzięły w nim także aktywny udział dwie pracownice naszego Ośrodka. Podczas spotkania zostało wybrane hasło przewodnie przyszłorocznych Dni Rodziny. Spośród licznych propozycji, nawiązujących do wielu aspektów życia rodzinnego ostatecznie w drodze głosowania zdecydowano, iż XVIII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny będą przebiegały pod hasłem „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”. Nieskromnie dodamy, iż autorem hasła jest pracownik naszego Ośrodka.

Kolejna edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2016r. Wzorem lat ubiegłych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi i tym razem przygotuje uroczyste obchody tego święta. Zapraszamy wszystkie instytucje, organizacje i osoby prywatne chcące przyłączyć się to zorganizowania XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w naszej Gminie do kontaktu z koordynatorem tego przedsięwzięcia w naszym Ośrodku, panią Małgorzatą Buraczewską (Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, pokój nr 4, tel. (87) 615-04-81,).