Prace nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Prace nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 5 października 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi odbyły się warsztaty służące opracowaniu założeń do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. Inicjatorem spotkania był Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołdapi Pani Agnieszka Zarzycka. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie Grup Roboczych. Opracowywano założenia, cele i działania, które powinny znaleźć się w nowym Programie.DSC_1726 DSC_1728 DSC_1729 DSC_1732