Pomarańczowa wstążka

Pomarańczowa wstążka

Listopad jest miesiącem intensywnych działań, których celem jest tworzenie świata bez przemocy wobec dzieci i młodzieży. Co roku przez pierwszych dziewiętnaście dni tego miesiąca Fundacja po DRUGIE we współpracy z różnymi podmiotami z całej Polski prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne zmierzające do zwiększania świadomości i umiejętności umożliwiających skuteczne przeciwstawianie się przemocy.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

W szkołach podstawowych na terenie naszego powiatu odbędą się lekcje wychowawcze i pogadanki z zakresu profilaktyki agresji i przemocy. Zorganizowany zostanie również „Pomarańczowy Dzień” w trakcie którego wolontariusze będą rozdawać dzieciom i nauczycielom mandarynki z domalowaną uśmiechniętą buźką (kolor pomarańczowy). W tym dniu uczniowie przyjdą do szkoły ubrani na pomarańczowo lub z pomarańczowymi akcentami w ubiorze, jako ostrzeżenie i protest przeciwko jakiejkolwiek przemocy stosowanej wobec dzieci jak również przemocy stosowanej przez dzieci wobec dzieci.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.