POMARAŃCZOWA WSTĄŻKA – kampania przeciwko przemocy wobec dzieci

kategoria: Aktualności | 0

Od kilku lat Gołdap przez pierwsze 19 dni listopada włącza się w „Kampanię Pomarańczowej  wstążki” pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Jej zasadniczym celem jest zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.


19 LISTOPADA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY


Kampania POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI 1- 19 listopada 2021 r.

Światowa Kampania WWSF


„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”


Koordynatorem działań w naszym mieście jest Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej. W kampanię włączyły się również Ośrodek Pomocy Społecznej oraz gołdapskie szkoły. W tych dniach nauczyciele podejmą działania edukacyjne, profilaktyczne, których celem jest budowanie świadomych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie i wyposażanie w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. Będą prowadzone rozmowy o prawach dziecka, godności, wzajemnym szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Planowane jest  zorganizowanie pomarańczowego dnia w szkołach. Nieodłącznym elementem kampanii jest pomarańczowa wstążka, dlatego zachęcamy do noszenia w tych dniach pomarańczowej wstążki.

Celem kampanii „Pomarańczowa wstążka” jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Promowane są pozytywne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, a także edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych.

W ramach kampanii w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi (pokój nr 18) odbędą się dyżury psychologa w dniach: 5, 8, 15, 16 listopada, w godz.: 11.00-13.00

Dołącz do kampanii 19 dni w 2021 roku!

RAZEM Z NAMI BUDUJ ŚWIAT WOLNY OD PRZEMOCY, ŚWIAT PEŁEN MIŁOŚCI I SZACUNKU DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA.