Pomagajmy innym!

Pomagajmy innym!

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

W związku z możliwością pojawienia się w najbliższym czasie ujemnych temperatur,  apelujemy o szczególną wrażliwość na los osób wymagających  troski – bezdomnych, starszych, samotnych czy niepełnosprawnych.

Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy.

Zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska,  Policja, Pogotowie. Działa też alarmowy numer 112. Zgłoszenia przyjmuje również Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, tel. 087 615 04 81 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.

We wszystkich województwach działają centra zarządzania kryzysowego, które są zobowiązane do wskazywania miejsc lub zabierania osób potrzebujących pomocy do ogrzewalni noclegowni lub schroniska. Placówki te działają całodobowo. Informacje kontaktowe znajdują się na stronach urzędów wojewódzkich.

obojetny