Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa za 2016r.

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa za 2016r.

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

30 czerwca 2017r. wolontariusze i pracownicy Caritas w 25 diecezjach w Polsce  wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016. Od sierpnia 2016 roku 11 382 tony artykułów spożywczych o wartości 51 864 349, 35 zł.  trafiło do 226 732 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 708 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas wydały 984 101 paczek żywnościowych.

W naszej diecezji ełckiej w ramach Podprogramu 2016  produkty żywnościowe trafiły do 9 tysięcy 510 osób w ilości 466  ton 945 kg 70 dag ( 439 ton 786 kg 40 dag + 27 ton159 kg 30 dag) o wartości  2 120 168, 47 zł ( 2 001,639,00 zł + 118 529,47 zł ).

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalne przeprowadziły 1181 warsztatów dla 26 799 uczestników w szesnastu  województwach. Uczestnikami warsztatów były w większości kobiety. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań  samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. W warsztatach wzięło udział 1650 dzieci, w tym 21 warsztatów było skierowanych specjalnie do dzieci w wieku do lat 15, były to spotkania głównie o tematyce zdrowego żywienia oraz kulinarne. Dużą grupą uczestniczącą w działaniach ze środków towarzyszących były osoby bezdomne (1756 osób) dla których między innymi zrealizowano 48 specjalnych warsztatów o różnej tematyce.

Ełcka Caritas przeprowadziła 38 warsztatów w których wzięło udział 951 osób.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa)

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017r. ruszył kolejny Podprogram na rok 2017. Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie.  Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.