Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego OPS.023.4.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, jako Jednostka Realizująca Projekt w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap, zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego nr OPS.023.4.2019, dotyczącego wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie grupowych spotkań z psychologiem, realizowanego w ramach projektu „Fachowość i … Przeczytaj całość

1 4 5 6 7 8 9 10 204