Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowisku Pracownik socjalny.

kategoria: Aktualności | 0

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych niżej warunków: posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej … Przeczytaj całość

UWAGA

kategoria: Aktualności | 0

W związku z natrafieniem przy ul. Wojska Polskiego pocisku z okresu II wojny światowej oraz prowadzoną ewakuacją wszystkich osób w promieniu około 500 metrów od znaleziska Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w dniu 21 maja 2020 r. jest czynny do … Przeczytaj całość

Skorzystaj z pomocy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

kategoria: Aktualności | 0

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym? Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi i skorzystaj z pomocy  asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej! Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należeć będzie w szczególności: pomoc w przygotowaniu do wyjścia oraz dojazdach w miejsca wybrane … Przeczytaj całość

1 2 3 4 5 6 7 231