Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego … Przeczytaj całość

Zaproszenie do wypełnienia anonimowej ankiety, która posłuży do wyznaczenia nowych celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gołdap na lata 2024-2030

kategoria: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy wszystkie młode osoby w wieku od 12 lat do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej Waszych opinii i wniosków, które posłużą do wyznaczenia nowych celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gołdap na lata 2024-2030. Link do ankiety dla młodzieży … Przeczytaj całość

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

kategoria: Aktualności | 0

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów … Przeczytaj całość

1 2 3 4 5 6 285