Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Informuję, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty. Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko. W związku z ogłoszeniem Burmistrza Gołdapi o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 5 stycznia 2021 r. nie wpłynęła … Przeczytaj całość

Zapytanie ofertowe dot. przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Projekt pt.: „Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19” dofinansowywany w ramach Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne Działania 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w … Przeczytaj całość

1 2 3 4 5 6 244
Font Resize
Contrast