Nigdy nie jest za wcześnie…

Nigdy nie jest za wcześnie, aby porozmawiać o problemach współczesnego świata, a przede wszystkim o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W lutym pogadanek o wspomnianej tematyce mogli wysłuchać uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego zaś w dniu dzisiejszym uczniowie Ochotniczego Hufca Pracy.

1 203 204 205 206 207 208 209 231