Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020 został przedłużony do końca października 2021 r.

kategoria: Aktualności | 0

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

informuje, że

Program Operacyjny

Pomoc Żywnościowa

2014-2020 – Podprogram 2020

został przedłużony do końca października 2021 r.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.