OGŁOSZENIE

kategoria: Aktualności | 0

Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że od 02 listopada 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi ogranicza działalność poprzez wprowadzenie zasady zachowania minimalnego kontaktu osobistego mieszkańców z pracownikami.

Mając na uwadze zachowanie środków ostrożności w celu nierozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi realizuje swoje zadania, a pracownicy wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy tj.: poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15 przy zachowaniu minimalnego kontaktu osobistego mieszkańca z urzędnikiem.

Każdorazowo prosimy o rozważenie zasadności wizyty w Ośrodku, gdyż nasi pracownicy po kontakcie telefonicznym są w stanie doradzić, czy jest konieczna wizyta osobista, czy też sprawę można załatwić na podstawie przedłożonych dokumentów.

Zachęcamy do załatwiania spraw zdalnie poprzez: platformę ePUAP, e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl, kontakt telefoniczny: 87 615 04 81, 601 522 723.

W przypadku konieczności wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej, proszę o telefoniczne umawianie się z pracownikami na konkretne dni i godziny.

Każda osoba podczas wizyty w Ośrodku ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz przy wejściu do budynku proszona jest o skorzystanie ze środków do dezynfekcji rąk.

Pracownicy merytoryczni przyjmują interesantów na parterze budynku w miejscu do tego przygotowanym.

Korespondencja kierowana do Ośrodka Pomocy Społecznej może być składana w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku od poniedziałku  do piątku w godzinach 7.15 – 15.00. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję złożoną poza ww. godzinami.

Wypłaty wszystkich świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonywane będą wyłącznie na konta osobiste świadczeniobiorców.

Wypłaty w KASIE będą realizowane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Z uwagi na powyższe prosimy o niezwłoczne zakładanie kont!

Wpłat można dokonywać poprzez bankowość internetową na nr konta: 30 1020 4724 0000 3802 0053 2648.

Celem zmiany organizacji pracy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej na wypadek wystąpienia ogniska zakażenia, w sytuacji szczególnej, którą jest aktualnie lawinowy wzrost zachorowań na COVID-19 w kraju.

 

p.o. Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor – Górska