Ogłoszenie

kategoria: Aktualności | 0

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi realizuje bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wszystkich spraw pozostających w kompetencji jednostki według następujących zasad:

 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów);
 • interesanci są zobowiązani nosić maskę ochronną oraz dezynfekować ręce;
 • prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej 2 metry;
 • zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z pracownikiem danego działu celem ustalenia terminu wizyty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub wątpliwości prosimy o kontakt:

 • telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.:

87 615 04 81;

601 522 723;

 • za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

sekretariat@opsgoldap.com.pl

 • wnioski oraz dokumenty można złożyć elektronicznie bądź poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego przy wejściu do budynku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00; prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego;
 • jeżeli charakter sprawy nie wymaga obecności w Ośrodku to zapraszamy do załatwiania spraw w sposób alternatywny, tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej;

 Wnioski w sprawie:

 • Świadczeń rodzinnych;
 • Świadczenia wychowawczego 500+;
 • Funduszu alimentacyjnego

prosimy składać przy wejściu głównym.

 

 • Dodatku mieszkaniowego i energetycznego;
 • Karty Dużej Rodziny;
 • Dobrego startu 300+;
 • Pomocy społecznej

prosimy składać w pomieszczeniu od podwórka (białe drzwi za schodami).

 

WSZYSTKIE WNIOSKI SĄ PRZYJMOWANE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00.

PIĄTEK JEST DNIEM PRZEZNACZONYM NA SPRAWY MERYTORYCZNO – ORGANIZACYJNE.

SPRAWY PILNE PROSIMY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE.