Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Corocznie, 5 grudnia, wolontariusze na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Wolontariusze z terenu powiatu gołdapskiego świętować będą 9 grudnia o godz. 17.00 w sali widowiskowej Domu Kultury.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wszystkim wolontariuszom, w imieniu swoim oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, życzę jak najwięcej satysfakcji z pracy, cierpliwości oraz sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. Pamiętajcie, iż dając dobro drugiemu człowiekowi powodujecie, że wraca ono do Was z podwójną siłą.

bukiet z serc