Konwent dyrektorów

Konwent dyrektorów

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

W miniony czwartek w czasie wojewódzkiego spotkania kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy odbył się Konwent Dyrektorów i Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W czasie spotkania omówiono projektowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o świadczeniach rodzinnych. Poważna dyskusja rozgorzała przy omawianiu ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – nowego sposobu współpracy samorządów. Część kierowników już współopracowuje programy strategiczne, które umożliwią aplikowanie po środki unijne w kolejnym okresie programowym.

W województwie jest 116 gmin, z których każdy dyrektor/kierownik może należeć do Konwentu. Aby usprawnić sposoby komunikacji oraz zwiększyć efektywność działań 13 kierowników stworzyło grupę ściśle ze sobą działającą i współpracującą. Z grupy tej zostały wyłonione nowe władze Konwentu:

  • Przewodniczący Adam Roznerski (Kierownik OPS Gminy Lubawa)
  • Zastępca Przewodniczącego Agnieszka Iwanowska (OPS Gołdap)
  • Zastępca Przewodniczącego Aneta Ruszczyk (MOPS Ełk).