Konsultacje społeczne Programu „Rodzina 500+”

Konsultacje społeczne Programu „Rodzina 500+”

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

19 stycznia br. Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, Zastępca Burmistrza Gołdapi Jacek Morzy oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Iwona Wasilewska uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”. Spotkanie odbyło się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, z udziałem Pani Elżbiety Bojanowskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Artura Chojeckiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W konsultacjach uczestniczyli prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, a także przedstawiciele m. in. ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, organizacji pozarządowych oraz członkowie rodzin.

W swojej prezentacji Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska mówiła między innymi o głównych założeniach Programu, szansach, jakie daje on polskim rodzinom oraz kosztach jego realizacji. Pytania uczestników konsultacji oraz dziennikarzy dotyczyły przede wszystkim mechanizmów kontroli wydatkowania pieniędzy z Programu, a także ewentualnych ograniczeń dla beneficjentów tych środków finansowych.

Spotkanie to jeden z etapów prowadzonych konsultacji społecznych projektu ustawy wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500 zł. Przedstawione wnioski i propozycje zostaną przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z Programu „Rodzina 500+” skorzysta 3,8 mln. dzieci, a na jego realizację w 2016 roku budżet państwa przeznaczy 17 miliardów zł20160119_122931

20160119_120059 20160119_122412 20160119_122419