Konsultacje psychologa i asystenta rodziny

Konsultacje psychologa i asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż w ramach obchodów XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny w Gminie Gołdap prowadzone będą konsultacje asystenta rodziny oraz psychologa. Osoby chętne do skorzystania z konsultacji zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w dniach 14.05.2018 r., 21.05.2018 r., 28.05.2018 r., 04.06.2018 r., pok. 17 w godzinach 15.15 – 17.00.

Konsultacje dotyczyć będą problemów zgłaszanych przez osoby zainteresowane. Mogą to być przykładowo problemy wynikające z życia codziennego, problemy dotyczące uzależnień, przemocy w rodzinie oraz opiekuńczo – wychowawcze. Podczas tych spotkań będą rozpowszechniane ulotki, broszury dotyczące uzależnień, profilaktyki oraz miejsc, gdzie można uzyskać pomoc.

konsultacje