Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

kategoria: Aktualności | 0

Świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 trwający od 1 listopada 2022r. do 31 października 2023r. można składać od dnia 1 lipca 2022r. drogą elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia 2022r. w wersji papierowej lub drogą elektroniczną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudniu, prawo do świadczeń ustala się  od miesiąca grudnia!

Fundusz alimentacyjny 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 1 października 2022r. do 30 września 2023r. można składać od dnia 1 lipca 2022r. drogą elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia 2022r. w wersji papierowej lub drogą elektroniczną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski są przyjmowane:

  • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: emp@tia.mrpips.gov.pl, lub
  • od 1 sierpnia 2022r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9 od poniedziałku do czwartku w godzinach od  08:00 do 14:00, pok nr 2, lub 4

Terminy rozpatrzenia wniosku

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę. Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków.

Informujemy, że w/w wnioski będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za 2021r. z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

Wnioski do pobrania:

  1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  2. specjalny zasiłek opiekuńczy
  3. fundusz alimentacyjny