KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Od poniedziałku 23 marca 2020 r. zmieniają się zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, który do odwołania będzie nieczynny dla interesantów.

Zmiana sposobu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi wynika z aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie Polski.

Nie oznacza to, że pracownicy nie będą wykonywali swoich obowiązków. Kadra będzie pracowała normalnie. Pracownicy będą realizowali obowiązki – tylko bez bezpośredniego kontaktu z interesantami.

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć elektronicznie bądź poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego przy wejściu do  budynku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00. Prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz numeru rachunku bankowego, jeżeli taki Państwo  posiadacie.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORESPONDENCJĘ ZŁOŻONĄ POZA WYZNACZONYMI GODZINAMI.

Kontakt z urzędnikami możliwy będzie w godzinach pracy ośrodka (7.15-15:15), telefonicznie pod numerami telefonów: 87 615 04 81, 601 522 723, mailowo: sekretariat@opsgoldap.com.pl