Kampania pomarańczowej wstążeczki – TAK dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem!

Kampania pomarańczowej wstążeczki – TAK dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem!

Listopad to czas, kiedy trwa międzynarodowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych

Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne i polityczne warunki, w jakich żyje. Jest niezbędne zatem by ich myśli, wizje, umiejętności, dążenie do sprawiedliwości i pokoju na świecie, były uwzględniane i stały się katalizatorem dla polityki, w której ważne są takie wartości jak równość, rozwój i pokój.

Celem działań w ramach kampanii jest poruszenie problemów związanych z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie, budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążeczka z napisem: Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem.

Tegoroczny temat kampanii to BULLYING (przemoc rówieśnicza). Fundacja po DRUGIE pragnie zawiązać w Polsce ANTYBULLYINGOWĄ KOALICJĘ by wspólnie zapobiegać temu zjawisku, uczyć je rozpoznawać i umiejętnie radzić sobie w sytuacjach wymagających interwencji.

My również przyłączamy się do akcji.