KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI – STOP PRZEMOCY – REAGUJ BO PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA

Kampania Białej Wstążeczki to największa międzynarodowa kampania prowadzona w ponad 55 krajach świata, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Kampania adresowana jest głównie do mężczyzn. Ma ona na celu uzmysłowienie mężczyznom, że przemoc może spotkać ich koleżankę, siostrę, dziewczynę, żonę, a także, że dzięki postawie polegającej na nietolerowaniu przemocy wobec kobiet możemy skutecznie walczyć z tego typu zachowaniami. To przedsięwzięcie symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia i powiedzenia stanowczego NIE w kwestiach przemocy wobec kobiet oraz powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Oznacza nie tylko deklarację wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także przypomina każdemu z nas o obowiązku reagowania w sytuacji gdy jesteśmy świadkami przemocy bez względu na to czy jest to przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna czy ekonomiczna. Często zadajemy sobie pytanie „a co ja mogę?”, „czy to moja sprawa?” Otóż wiele osób z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że poprzez odpowiednie reagowanie mamy ogromny wpływ na eliminowanie przemocy.

Tegoroczna kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Początek tego wydarzenia przypada na Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, tj. 25 listopada – upamiętnienie zamordowanych działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal w Republice Dominikany w 1960r. Zakończenie nastąpi 10 grudnia – w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Dzień ten podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi podejmuje działania zmierzające do realizacji Międzynarodowej Kampanii Białej Wstążeczki na terenie naszego powiatu. Ośrodek oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób zarówno doznających przemocy, jak i ją stosujących. Istnieje także możliwość uzyskania porad prawnych w wybranych dniach każdego miesiąca.

W dniu 6 grudnia 2012r. na ulicach naszego miasta pracownicy Ośrodka będą rozdawali ulotki dotyczące problematyki przemocy oraz białe wstążeczki. Chcemy, aby zauważono problem różnych płaszczyzn przemocy, która funkcjonuje wokół każdego z nas. Wszystkich, którzy nie są obojętni na przemoc i deklarują przystąpienie do walki z przemocą zapraszamy do wspólnego spaceru, który odbędzie się pod hasłem: STOP PRZEMOCYREAGUJ BO PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA.