Nasza misja

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie patologii społecznej i pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań w sposób powodujący zwiększenie zadowolenia klientów Ośrodka oraz wzrost zaufania do jego pracowników.

Cele główne niezbędne do wypełnienia misji

  • przestrzeganie norm etycznych, sumienne i rzetelne wykonywanie przez pracowników swoich obowiązków z zachowaniem godności klientów i własnej,
  • przestrzeganie prawa, procedur i terminów załatwiania spraw,
  • nieustanne doskonalenie i podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników,
  • optymalizacja procesów decyzyjnych, kontrola i doskonalenie działalności Ośrodka,
  • dbałość o środki publiczne i racjonalne ich wykorzystanie,
  • doskonalenie dostępności usług, w tym doskonalenie funkcjonującego systemu komunikowania się z klientami,
  • ochrona zasobów Ośrodka, w tym danych osobowych klientów,
  • polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klientów,
  • monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i ciągłe ich doskonalenie,
  • ukształtowanie wśród pracowników przekonania o tym, że „za jakość pracy Ośrodka odpowiadamy wszyscy i wszyscy tworzymy jego wizerunek”.

logo do pocztyKontakt z ośrodkiem

ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15

Tel.: (87) 615 04 81

Kom.: 601 522 723

Fax: (87) 615 38 35

sekretariat@opsgoldap.com.pl

 

Kierownictwo OPS w Gołdapi

Iwona Wasilewska – dyrektor OPS w Gołdapi

Emilia Mor-Górska – zastępca dyrektora OPS w Gołdapi

pokój nr 12

tel. (87) 615 04 81 wew. 12

Lidia Masiulaniec – główny księgowy

pokój nr 15

tel. (87) 615 04 81 wew. 15