Informacje na temat przeciwdziałania przemocy rodzinie

Informacje na temat przeciwdziałania przemocy rodzinie

Informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Polityka społeczna znajduje się podzakładka Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W podzakładce zamieszczane są informacje zarówno dla służb jak i osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, mające na celu ułatwienie udzielenia skutecznej pomocy tym osobom i ich rodzinom. Ponadto na wskazanej powyżej stronie dostępna jest również baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoby zainteresowane problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.uw.olsztyn.pl

zakładka:

polityka_spoleczna