Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie na usługi społeczne”Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych”

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie na usługi społeczne”Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych”

Poniżej informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie na usługi społeczne”Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych”

Otw.ofert FT