Informacja o wynikach naboru na stanowisko: prawnik w Biurze Porad Prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: prawnik w Biurze Porad Prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: 2013, Aktualności, Projekty, Zacznij od nowa | 0

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wyniku naboru: prawnik w Biurze Porad Prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani Maja Kowalewska, zam. Gołdap

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Maja Kowalewska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na w/w stanowisku.

Gołdap, 05 czerwca 2013r.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska