Informacja o wynikach naboru na stanowisko: animator

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: animator

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wynikach naboru: animator

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Miernik, zam. Gołdap

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Katarzyna Miernik spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniuo naborze. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracyna w/w stanowisku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

Gołdap, 11 kwietnia 2014r.