Informacja o wynikach naboru

kategoria: Aktualności | 0

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

informuje o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Barszczewska zam. Czostków.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Barszczewska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada doświadczenie w pracy, a także bardzo dobre przygotowanie praktyczne i merytoryczne do wykonywania pracy na w/w stanowisku pracy.


Informacja o wynikach naboru.pdf