Informacja o wybranym Wykonawcy w postępowaniu na: „DOWÓZ POSIŁKÓW DWUDANIOWYCH DO SZKÓŁ”

kategoria: Aktualności | 0

OPS.230.2021

Informacja o wybranym Wykonawcy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że w wyniku prowadzonego  zapytania ofertowego dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego podmiotem jest świadczenie usług dowozu posiłków do szkół, do realizacji zadania wybrano następującego Wykonawcę:

FHU JUNIOR Michał Dutkowski
Ul. Armii Krajowej 34/26
19-500 Gołdap

Który zaproponował cenę brutto za usługę w częściach:

Cz. 1 – 150,00 zł brutto i tym samym otrzymał maksymalną liczbę punktów tj. 10
Cz. 2 – 215,00 zł brutto i tym samym otrzymał maksymalną liczbę punktów tj. 10
Cz. 3 – 180,00 zł brutto i tym samym otrzymał maksymalną liczbę punktów tj. 10

Jednocześnie informujemy, że w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

FHU JUNIOR Michał Dutkowski
Ul. Armii Krajowej 34/26
19-500 Gołdap

Nr oferty Kryterium – cena (maks.100pkt) Łączna punktacja

 

1 100 Cz.1 – 10 pkt

Cz.2 – 10 pkt

Cz.3 – 10 pkt


OPS.230.2021 informacja o wybranym wykonawcy.pdf