Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego OPS.023.4.2019

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego OPS.023.4.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, jako Jednostka Realizująca Projekt w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap, zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego nr OPS.023.4.2019, dotyczącego wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie grupowych spotkań z psychologiem, realizowanego w ramach projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nr RPWM.11.01.01-28-0031/18, dofinansowywanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020, ponieważ w treści zapytania ofertowego omyłkowo wpisano błędny adres e-mail.

Uniewaz 4

Infor uniew 4