Informacja o rozstrzygnięciu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU
NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Emilia Mor-Górska, zam. Gołdap

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W związku z ogłoszeniem Burmistrza Gołdapi o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze –  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi wpłynęła jedna oferta Pani Emilii Mor-Górskiej, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego konkursem, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań na ww. stanowisku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki jest dodatkowym atutem i pozwoli szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.

Burmistrz Gołdapi

/-/ Tomasz Rafał Luto


Skan informacji Burmistrza Gołdapi z dn. 03.03.2021 r..pdf