Informacja nt. składania wniosków na dożywianie dzieci w szkole

Informacja nt. składania wniosków na dożywianie dzieci w szkole

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Informujemy, iż w dniu 16 grudnia 2013r. upływa termin przyjmowania wniosków na dożywianie dzieci w szkole w pierwszym półroczu 2014r.

Kryterium dochodowe – 684,00zł/osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury
  • decyzja o dodatku mieszkaniowym, zasiłku rodzinnym, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego
  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub osób prowadzących działalność gospodarczą
  • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.