Informacja nt. dożywiania dzieci w szkołach

Informacja nt. dożywiania dzieci w szkołach

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 15 sierpnia 2013r. przyjmowane będą wnioski na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z rodzin najuboższych i wielodzietnych spełniających kryterium dochodowe, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  wynosi 684,00zł na jedną osobę w rodzinie. Osoby zainteresowane powinny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury;
  • decyzja dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • zaświadczenie  lub oświadczenie o osiąganych dochodach z posiadanego gospodarstwa rolnego bądź prowadzonej działalności gospodarczej;
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.