Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem pamiętaj!

Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Może to być przede wszystkim:

  • informacja prawna,
  • pomoc psychologiczna,
  • pokrywanie kosztów rehabilitacji,
  • pomoc finansowa,
  • pomoc materialna.

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz w załączniku poniżej:

tabela podmiotów niosącym pomoc osobom pokrzywdzonym