Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko: Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych

kategoria: Aktualności | 0

Informuję, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko:

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi o naborze na stanowisko: Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych z dnia 23 listopada 2022 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

Gołdap, 8 grudnia 2022 r.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska