INFORMACJA DOŻYWIANIE W SZKOŁACH!!!!

INFORMACJA DOŻYWIANIE W SZKOŁACH!!!!

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż od dnia 01 lipca 2015r. do dnia 15 sierpnia 2015r. przyjmowane będą wnioski na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z rodzin najuboższych i wielodzietnych spełniających kryterium dochodowe, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi 684,00zł na jedną osobę w rodzinie. Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

• zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
• decyzja oraz odcinek renty lub emerytury;
• decyzja dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
• zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z posiadanego gospodarstwa rolnego bądź prowadzonej działalności gospodarczej;
• dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą;
• zaświadczenie dziecka uczęszczającego do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.