Informacja – dożywianie dzieci w szkołach 2018r.

Informacja – dożywianie dzieci w szkołach 2018r.

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż od dnia 03 stycznia 2018r. do dnia 19 stycznia 2018r. przyjmowane będą wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum z rodzin najuboższych i wielodzietnych spełniających kryterium dochodowe, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  wynosi 771,00zł na jedną osobę           w rodzinie. Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury;
  • decyzja dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z posiadanego gospodarstwa rolnego bądź prowadzonej działalności gospodarczej;
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • zaświadczenie dziecka uczęszczającego do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.