Informacja dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz członków Grup Roboczych

Informacja dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz członków Grup Roboczych

Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu pismo Dyrektor WPS Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Wandy Sylwii Kicińskiej, dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskie Karty”. W piśmie zawarta jest ponadto informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez MPiPS.