INFORMACJA

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że od dnia 9 sierpnia 2021r. przyjmowane będą wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł,  co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem socjalnym danego rejonu w dniach poniedziałek – czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00.