Gołdapski Ośrodek Pomocy Społecznej wyróżniony!

Gołdapski Ośrodek Pomocy Społecznej wyróżniony!

kategoria: Aktualności | 0

W dniu 21 listopada 2017r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość podczas, której przedstawiciele gołdapskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odebrali wyróżnienie zespołowe za działania na rzecz rozwiązywania problemów osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnienia. Minister Elżbieta Rafalska podziękowała pracownikom socjalnym za ich niezwykłą pracę i zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. „W pracy socjalnej niezwykle ważna jest miłość i empatia” – powiedziała.

Gołdapski OPS znalazł się wśród 23 instytucji, którym przyznano nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Otrzymane wyróżnienie zespołowe jest motywacją do dalszego działania!!!

SC224e_OPS_17112212110DPKf-yCXUAAIRdi20171121_121131