DYŻURY PRAWNIKA – LISTOPAD 2012

kategoria: Aktualności | 0

DYŻURY PRAWNIKA W BIURZE PORAD PRAWNYCH – listopad 2012

5 listopada – 15.15-17.15

16 listopada – 7.15-15.15

23 listopada – 7.15-15.15

26 listopada – 15.15-17.15

Z bezpłatnych porad prawnych mogą skorzystać podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Nie udzielamy porad przedsiębiorcom.

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL  Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi