Dożywianie dzieci w szkole

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Początek 2014 roku oznacza zakończenie wieloletniego – bo realizowanego od 2006 roku – projektu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a tym samym zmianę zasad kontynuowanego programu w zakresie udzielania pomocy dzieciom niedożywionym. Dyrektor placówki oświatowej (szkoły lub przedszkola) nie będzie już mógł samodzielnie podjąć decyzji o potrzebie wydania posiłku.

Dotychczas, na mocy art. 6a  programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 20% dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie naszej gminy w danym miesiącu mogło liczyć na zapewnienie posiłku, jeśli zaszła taka potrzeba. Pomoc była natychmiastowa i nie wymagała uprzednio ani przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, ani wydania decyzji administracyjnej.

Od stycznia weszła w życie uchwała Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. Odtąd zanim głodnemu dziecku zostanie udzielona pomoc, najpierw trzeba będzie przeprowadzić wywiad środowiskowy w rodzinie i poczekać na decyzję administracyjną. Będzie tak dopóty, dopóki Rada Miejska nie podejmie stosownej uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego. Projekt takiego programu osłonowego został już złożony w Biurze Prawnym Urzędu Miejskiego w Gołdapi.