Dożywianie dzieci w szkołach

Dożywianie dzieci w szkołach

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Informujemy, że od 1 grudnia do 15 grudnia 2015r. przyjmowane będą wnioski na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z rodzin najuboższych i wielodzietnych spełniających kryterium dochodowe, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi 771,00zł na jedną osobę w rodzinie. Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury;

  • decyzja dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

  • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z posiadanego gospodarstwa rolnego bądź prowadzonej działalności gospodarczej;

  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą;

  • zaświadczenie dziecka uczęszczającego do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.