DOROŚLI – MŁODZIEŻY

W ramach projektu systemowego „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w dniu 26 października 2012 roku została zorganizowana konferencja pod nazwą „Platforma Rozwoju Dialogu Społecznego Na Rzecz Młodzieży”.

Debata poprzedzona była cyklem spotkań roboczych, w czasie których lokalni specjaliści wspólnie z młodzieżą wypracowywali koncepcję modelu aktywizacji młodzieży wykorzystując dotychczasowe doświadczenia i dobre praktyki.

Zarówno w spotkaniach roboczych jak i w samej debacie wzięli udział przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. W panelu Dobre praktyki Dyrektor OPS przedstawiła prezentację zatytułowaną Zmiana wizerunku młodzieży poprzez aktywność publiczną.