Dodatek energetyczny – przypomnienie!

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Przypominamy o konieczności złożenia w maju wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Dotychczasowe decyzje wydane były do końca kwietnia 2015r. ze względu na obowiązujące stawki dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r. dla gospodarstw domowych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. przedstawia się następująco:

1. gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc;

2. gospodarstwo domowe składające się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc;

3. gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

Poniżej do pobrania wzór wniosku o dodatek energetyczny:

Wniosek- dodatek energetyczny