Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowisku Psycholog w niepełnym wymiarze czasu pracy (możliwość negocjacji wymiaru etatu). Planowane podjęcie zatrudnienia 01.08.2022 r.

kategoria: Aktualności | 0

Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy psychologa. Wymagania … Przeczytaj całość

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast