Rozeznanie rynku dotyczące – przygotowania i dostarczenia posiłków do domów podopiecznych OPS w ramach projektu pn.: „Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19”

kategoria: Aktualności | 0

Informacje ogólne niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”   I. Nazwa i … Przeczytaj całość

Font Resize
Contrast