Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych” – projekt „Garncarska wioska” ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Część 1 – Kurs garncarski z elementami ceramiki artystycznej … Przeczytaj całość