Ogłoszenie o zamówieniu na organizację kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa…”

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31272/ogloszenie-o-zamowieniu-na-organizacje-kursu-prawa-jazdy-kategorii-b-w-ramach-projektu-systemowego-pt-zacznij-od-nowa-ak.html

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa…”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”. http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31271/zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-organizacja-kursu-prawa-jazdy-kategorii-b.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Organizacja szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa…”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na organizację szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31270/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-organizacja-szkolen-w-ramach-projektu-systemowego-pt-zacznij-od-nowa-a.html

1 2 3 4