Wyjaśnienia na zapytanie złożone faxem w dniu 25.09.2014r. dotyczące organizacji szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa..”

Poniżej zamieszczono wyjaśnienia na zapytanie złożone faxem dotyczące organizacji szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” „http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31383/wyjasnienia-na-zapytanie-zlozone-faxem-dotyczace-organizacji-szkolen-w-ramach-projektu-systemowego-zacznij-od-nowa-aktyw.html

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa..”

Poniżej znajduję się ogłoszenie o zamówieniu na organizację szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”. =http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31369/ogloszenie-o-zamowieniu-na-organizacje-szkolen-w-ramach-projektu-systemowego-pt-zacznij-od-nowa-aktywna-integracja-sposo.html

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację szkoleń

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” znajduje się pod linkiem: http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31365/zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnoscu-wyboru-oferty-najkorzytsniejszej-i-uniewaznieniu-postepowania-o-udzielenie-zamow.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- organizacja kursu prawo jazdy kat. B w ramach realizacji projektu systemowego”Zacznij od nowa …”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację kursu prawa jazdy kat.B w ramach realizacji projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” znajduje się pod linkiem: http://bip.goldap.pl/pl/58975/1,31350/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-organizacja-kursu-prawa-jazdy-kategorii-b-w-ramach-projektu-systemoweg.html

1 2 3 4