Podstawowe wiadomości nt. pracowników świadczących pracę w miejscu zamieszkania podopiecznych

Duża część pracy, którą należy wykonać, aby poprawiła się sytuacja socjalno-bytowa czy życiowa naszych podopiecznych jest przeprowadzana w miejscu ich zamieszkiwania. W ten sposób pracują: pracownicy socjalni (przeprowadzanie i aktualizacja wywiadów środowiskowych, w tym również dla potrzeb świadczeń rodzinnych, wizyty … Przeczytaj całość

1 140 141 142 143 144 145 146 167